Cookie beleid SV Epe

De website van SV Epe is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Wegwijzer

Wegwijzer

Informatie boekje voor nieuwe en bestaande jeugdleden

Inhoud

1 Voorwoord.. 2

2 Inleiding.. 3

3 De accommodatie.. 4

4 Lid worden en contributie.. 4

5 Verzekeringen.. 5

6 Activiteiten.. 5

7 Competitievormen.. 6

8 Communicatie.. 6

9 Positieve coaching.. 8

10 De wedstrijd.. 8

11 KNVB-Spelerspassen.. 9

12 Wedstrijdprogramma.. 10

13 Speelduur. 10

14 De wedstrijdbal en grensrechtervlaggen.. 10

15 Wisselen tijdens een wedstrijd.. 10

16 Douchen.. 11

17 Vernielingen.. 11

18 Materialen.. 11

19 Sponsorkleding.. 11

20 Bezoeken evenementen.. 12

21 Afmeldingen.. 12

22 Schorsing.. 12

23 Onsportief gedrag tijdens een uitwedstrijd.. 12

24 Blessures. 12

25 Scheidsrechter. 13

26 Spelerstekort. 13

27 Afgelastingen.. 13

28 Taken voor de teamleider/-ster. 14

29 Reglement voor jeugdspelers/-sters van s.v. Epe.. 15

30 Tips voor ouders en begeleiders. 17

Bijlage 1.. 19

1 Voorwoord

Voor u ligt de 3e editie van “Wegwijzer”, het introductieboekje voor nieuwe leden, hun ouders of begeleiders en teamleiders/sters, trainers en scheidsrechters van de voetbalbalvereniging s.v. Epe. Het boekje geeft nieuwe jeugdleden en hun ouders of begeleiders een beeld van de club, de activiteiten en de personen waarmee zij te maken krijgen. Tevens is het boekje een leidraad voor teamleiders/-sters, trainers en scheidsrechters.

U treft een aantal spelregels aan betreffende de activiteiten op en rondom een speelzaterdag evenals een aantal tips en wetenswaardigheden betreffende het voetbalspel. Wij hopen dat met dit boekje op de belangrijkste vragen een antwoord wordt gegeven en dat zij als leidraad een bijdrage zal zijn aan het vervullen van de taak als teamleider/ster, trainer of scheidrechter bij s.v. Epe.

Leest u het boekje aandachtig door. Het is van belang voor een goed verloop van de jeugdwedstrijden. Mochten er nog vragen zijn na het lezen van dit boekje, dan kunt u gerust uw vragen stellen aan één van de jeugdcoördinatoren of aan één van de andere leden van de jeugdcommissie.

Tenslotte wensen wij iedereen natuurlijk veel voetbal- en kijkplezier toe !

s.v. Epe

Jeugdcommissie

Harry Nijland

Voorzitter

2 Inleiding

De voetbalvereniging s.v. Epe is opgericht op 1 augustus 1939. Het is een voetbalvereniging waar zowel prestatief als recreatief voetbal wordt gespeeld en waar plezier in het voetbal hoog in het vaandel staat.

Bij s.v. Epe worden nagenoeg alle activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers. Enerzijds zijn dit de (jeugd)leden zelf, de ouders of begeleiders van de jeugdleden die trainer/leider zijn of die helpen bij de verschillende (voetbal)activiteiten. Anderzijds zijn dit de mensen die deel uitmaken van het bestuur of één van de commissies. Dit maakt de club bijzonder en geeft een gezellige en vriendelijke sfeer. We doen dit met z’n allen! Daarnaast wordt door een structurele aanpak van de jeugdtrainingen het voetbaltechnische niveau ieder jaar opgeschroefd.

De voetbalvereniging s.v. Epe heeft een rijke historie. Bekende namen die zijn verbonden met de historie van s.v. Epe zijn o/a Leo Beenhakker en Marc Overmars. Vanaf 1985 maakte de vereniging een fantastische voetbalperiode door, die begin negentiger jaren leidde naar de hoofdklasse van de zondagamateurs. Na jaren in de 3e klasse van de zondagamateurs gevoetbald te hebben is s.v. Epe 1 in het seizoen ’08-’09 kampioen geworden en gepromoveerd naar de 2e klasse. Het aantal leden neemt jaarlijks geleidelijk toe en bedraagt op dit moment ca. 650, waarvan ongeveer 350 jeugdleden.

In het seizoen ‘12-‘13 kent de jeugdafdeling 11 junioren elftallen(A, B en C categorie), 16 pupillenteams (D, E en F categorie), een heuse Champions League (4 tegen 4 competitie voor 6 – en 7-jarigen) en een spelgroep (leeftijd tot 6 jaar). Omdat de ouders van de jeugd meestal zelf ook voetbalenthousiastelingen zijn, is het niet verwonderlijk dat de club steunt op zo’n 200 vrijwilligers. Voor s.v. Epe is de inzet van deze vrijwilligers cruciaal. Ouders worden in ieder geval geacht hun kind(eren) te brengen en te halen, ook naar en van uitwedstrijden, meestal volgens een rijschema dat de leider van het team aan het begin van het seizoen opstelt. Maar behalve deze vanzelfsprekende zorg voor de jeugd, worden ook scheidsrechters, trainers, leiders, bestuurs- en commissieleden uit de groep ouders gerekruteerd.

Naast de jeugdafdeling is er een seniorenafdeling bestaande uit 9 elftallen, waarvan veel (oud)jeugdspelers, trainers, ouders en begeleiders deel uit maken.

De vereniging kent een bestuur, waarin naast een voorzitter, secretaris en penningmeester ook de voorzitter van de senioren, de voorzitter van de jeugdcommissie, de voorzitter van de Voetbaltechnische Commissie en de voorzitter van de sponsorcommissie zitting hebben. Twee keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering belegd waar het bestuur verantwoording aflegt over de achterliggende periode, de plannen voor de voorliggende periode worden toegelicht, en de begrotingen worden geaccordeerd. Alle leden van s.v. Epe worden uitgenodigd voor de ledenvergadering. Deze uitnodiging geschiedt via website en clubblad.

3 De accommodatie

De accommodatie van s.v. Epe is gelegen op sportpark “de Wachtelenberg” en omvat 5 wedstrijdvelden, een trainingsveld en een kantine. Een overzicht van de accommodatie is op onderstaand kaartje weergegeven.

klik hier voor een kaartje

4 Lid worden en contributie

Om lid te worden van s.v. Epe kan een aanmeldingsformulier worden opgehaald in het clubhuis of worden gedownload van de website. Dit formulier moet worden ingevuld, ondertekend en ingeleverd bij de ledenadministratie van s.v. Epe. Aanmelding voor de spelgroep (leeftijd tot 6 jaar) is mogelijk, maar ook voor andere leeftijdscategorieën. Aspirant-leden vanaf 6 jaar kunnen in ieder geval competitie spelen met ingang van een nieuw seizoen. Of een aspirant-lid met ingang van het lopende seizoen bij een team kan worden ingedeeld is afhankelijk van de periode waarin hij/zij zich aanmeldt, van de leeftijd van het aspirant-lid en de bemensing van de teams en de verschillende leeftijdscategorieën. Een nieuw lid kan in overleg met de betreffende jeugdcoördinator in ieder geval meedoen aan trainingen. Ieder lid betaalt contributie en ontvangt het clubblad “Contact”. Doordat er contributie betaald wordt, is de speler automatisch via de KNVB verzekerd. Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar. De contributie wordt per kwartaal automatisch geïnd. Kinderen die in de spelgroep uitkomen betalen geen contributie.

5 Verzekeringen

S.v. Epe heeft een collectieve KNVB verzekering met ongevallendekking, aansprakelijkheidsdekking en rechtsbijstand.

Wie zijn verzekerd:Leden van de vereniging (geregistreerde KNVB leden)Vrijwilligers (niet leden) bij het verrichten van incidentele werkzaamheden of diensten (bijvoorbeeld een leider of een ouder die rijdt)

Wanneer verzekerd:Tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten, die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden enz.Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en zonder onderbrekingen.

De rechtsbijstandverzekering beperkt zich tot (assistent)scheidsrechters.

6 Activiteiten

Voetbalvereniging s.v. Epe kent een actief verenigingsleven. Naast het voetballen zijn er vele activiteiten die jaarlijks terugkeren, zodat ieder lid zich thuis kan voelen bij de vereniging. Een gezellig en actief verenigingsleven is een voorwaarde voor goede en sportieve prestaties en andersom. De aandacht gaat dan ook steeds uit naar een georganiseerde invulling van de diverse activiteiten, die gedurende het voetbalseizoen voor de pupillen en junioren gewoonlijk worden georganiseerd, zoals:

Pupil van de weekZaalvoetbalDropping / speurtocht / bingo / paaseieren zoeken (spelgroep)ZwemmenSinterklaasfeest (F-pupillen)VoetbalweekendVoetbaltoernooienNieuwjaarsinstuifVoetbalclinicsPaastoernooi met nationale en internationele teams uit betaalde voetbalorganisaties (BVO)TentenkampSeizoenafsluitingBezoek aan wedstrijden van BVO’s of het Nederlands elftal Enz.

De activiteiten zijn mede mogelijk door de vele vrijwilligers die deze willen helpen organiseren; enthousiaste ouders en begeleiders die de taken van de jeugdcommissie verlichten.

7 Competitievormen

In Nederland spelen ongeveer 1 miljoen mensen voetbal in competitieverband. Dit vergt een complexe organisatie. Deze is in handen van de KNVB. De KNVB kent 2 competitievormen: de volledige competitie (2x12) en de halve competitie (1x12). Bij de halve competitie is er sprake van in een najaars- en voorjaarscompetitie. De najaarscompetitie is van de zomer- tot de winterstop. Van de winter- tot de zomerstop is de voorjaarscompetitie. De jeugdselectieteams spelen een volledige competitie verdeeld over het gehele seizoen. De recreatieve teams spelen in het najaar en het voorjaar een halve competitie. In een halve competitie worden 11 wedstrijden gespeeld, 5 of 6 uit en 5 of 6 thuis. Naast de reguliere competities organiseert de KNVB voor de diverse leeftijdscategorieën en niveaus ook bekercompetities.

De E- en F-pupillen spelen op een half voetbalveld (overdwars) met een team van 7 of 8 jongens en/of meisjes. Vanaf de D-pupillen wordt er met een elftal gespeeld op een groot veld. S.v. Epe vindt het bijna vanzelfsprekend dat de pupillen tijdens alle wedstrijden (uit en thuis) worden begeleid door hun ouder(s). Dit draagt bij aan de goede sfeer, ontlast de leiders van het team en is bovenal de manier om anderen te leren kennen en het team op positieve wijze te ondersteunen.

Er gaan steeds meer meisjes voetballen, ook bij s.v. Epe. Het beleid dat de KNVB in deze voorstaat: meisjes in de pupillen- leeftijdscategorieën spelen bij voorkeur in jongenscompetities in jongensteams, wordt gevolgd door de vereniging. Dit betekent dat s.v. Epe geen pupillen-meisjesteams heeft die deelnemen aan een meisjescompetitie. In de praktijk spelen meisjes zonder problemen mee met de jongens. De meeste verenigingen (ook s.v. Epe) hebben voor meisjes aparte en afgescheiden kleedkamers en doucheruimtes. Voor de junioren-leeftijdscategorie is sv Epe van mening dat de fysieke verschillen tussen jongens en meisjes zodanig uit elkaar gaan lopen dat aparte meisjesteams wenselijk zijn. In dat kader heeft sv Epe inmiddels een meisjes A- en een meisjes C-team.

Door alle teams kan worden deelgenomen aan toernooien. Ook kunnen er oefenwedstrijden worden gespeeld en wordt af en toe door recreatieve pupillenteams een voorwedstrijd gespeeld op zondagmiddag wanneer het 1e elftal thuis speelt. Omtrent oefen- of voorwedstrijden zal de teamleider tijdig door de wedstrijdsecretaris worden geïnformeerd.

Het schema van de wedstrijden wordt vermeld op de website van de KNVB (www.voetbal.nl), op de website van de s.v. Epe (www.svepe.nl) en op het mededelingenbord in het clubhuis.

8 Communicatie

Een goede communicatie tussen teamleiders en de vereniging is erg belangrijk. Het kan zijn dat een teamleider iets binnen de vereniging wil vragen of zeggen of dat vanuit de vereniging de behoefte bestaat om een teamleider ergens over te informeren.

Daarnaast kan het voorkomen dat informatie vanuit de vereniging aan de spelers via de teamleiders wordt doorgegeven.

In het Jeugdbeleidsplan (en ook op de website) staat beschreven wat de taakverdeling is binnen de jeugdcommissie. Van de jeugdcommissie maken o/a de jeugdcoördinatoren deel uit. Zij hebben als taken o/a: het werven, inwerken en adviseren van teamleiders in betreffende leeftijdscategorie.

8.1 Communicatie vanuit de teamleider naar de vereniging

De wijze waarop de communicatie van de teamleider naar de vereniging plaatsvindt, hangt af van het onderwerp.

Dit kan liggen op het terrein van:

De Jeugdcommissie als het gaat om: Wedstrijden en toernooienMaterialenWijzigen spelersinformatie (bijvoorbeeld adresgegevens)ActiviteitenVervoer en scheidsrechterszaken

De Voetbal Technische Commissie (VTC), als het gaat om voetbal technische aangelegenheden, zoals spelersindeling, spelsysteem, e.d.

De betreffende Jeugdcoördinator, als het gaat om het werken als teamleider.

U neemt contact op met de betreffende persoon die de taak op zich heeft genomen. Wie de betreffende portefeuille beheert en hoe u hem/haar kunt bereiken, kunt u vinden op de website www.svepe.nl

8.2 Communicatie vanuit de vereniging naar de teamleider

Alle niet urgente communicatie vanuit de Jeugdcommissie, de Voetbal Technische Commissie of de Jeugdcoördinator naar de teamleider vindt plaats via e-mail en/of het postvakje. In het wedstrijdsecretariaat (naast de bestuurskamer) bevinden zich de postvakjes voor alle teams, de selectietrainers alsmede een postvakje voor de jeugdcommissie. Wij gaan er in de communicatie vanuit dat de postbakjes wekelijks worden geleegd. Wanneer communicatie niet een week kan wachten zal in het algemeen telefonisch contact worden opgenomen.

8.3 Communicatie binnen het team

In geval van afgelastingen van trainingen of wedstrijden of wanneer het informeren niet kan wachten tot de eerstvolgende wedstrijd kan het nuttig zijn gebruik te maken van een ‘telefoonketting’.

Dit kan bijvoorbeeld als volgt: in de telefoonketting belt de leider de eerste speler, die vervolgens de volgende speler belt enzovoorts tot het hele elftal is geïnformeerd. Tenslotte belt de laatste speler weer de leider, zodat hij/zij weet dat het hele team is geïnformeerd. Ook kan middels een ‘SMS-bom” gelijktijdig alle spelers geinformeerd worden. Een SMS-bom is één SMS-bericht dat gelijktijdig naar een lijstje met mobiele nummers vertuurd kan worden. Veel nieuwe mobieltjes kennen deze mogeijkeheid (SMS-distributielijst).

9 Positieve coaching

Bij s.v. Epe volgen we de lijn om in de begeleiding van de spelers de principes van positieve coaching toe te passen.

De positieve aanpak: de gewenste inzet, beweging, pass, actie versterken door sporters aan te sporen en ze te belonen.

Hierbij speelt het begrip ELF een belangrijke rol.

Energie (100% inspanning)Leren Fouten durven maken

Hierdoor worden de kinderen gestimuleerd om zich blijvend te ontwikkelen.

10 De wedstrijd

De belangrijkste taken van de teamleider spelen zich af rondom het spelen van de wedstrijden van zijn team. Een complete puntsgewijze opsomming van alle taken van de teamleider vindt u aan het einde van dit document.

De belangrijkste taak als teamleider is de begeleiding van het eigen team.

Voorafgaand aan de wedstrijd maakt hij/zij de opstelling bekend. Dit kan hij/zij naar eigen inzicht doen. Binnen s.v. Epe is er een Voetbal Technische Commissie die zich bezig houdt met voetbaltechnische zaken. Het beleid is erop gericht om voor alle elftallen op een vergelijkbare manier te spelen. Dat is goed voor de ontwikkeling van de spelers. Elk jaar kan dan worden voortgeborduurd op wat in voorgaande jaren is getraind en gespeeld. De Voetbal Technische Commissie heeft deze speelstijl beschreven in het Jeugdbeleidsplan, welke is geaccordeerd door het Bestuur. Heeft u andere vragen over voetbaltechnische zaken, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de Voetbal Technische Commissie.

Tijdens de wedstrijd motiveert en coacht de teamleider zijn/haar team en zorgt hij/zij ervoor dat spelers gewisseld worden. Bij wedstrijden van de A, B, C of D jeugd treedt de teamleider op als grensrechter of vraagt hij/zij één van de ouders om die rol op zich te nemen. Let op: KNVB-registratienummer! De KNVB stelt verplicht dat assistent-scheidsrechters (de “vlagger”) een KNVB-nummer hebben. Dit nummer moet ook op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Leiders, die nog geen KNVB-nummer hebben, moeten dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken bij Mieneke Jonkheid (email: ledenadministratie@sv epe.nl)
Zij regelt dan de aanvraag bij de KNVB van een nummer.

Na afloop van de (thuis-)wedstrijd zorgt de teamleider ervoor dat zijn/haar team en het bezoekende team wat te drinken krijgen.

Daarnaast is de teamleider het aanspreekpunt van het team voor alle zaken rondom de wedstrijd. Onderstaand de belangrijkste zaken op een rijtje:

Begeleiding bezoekende partij. In de regel meldt de bezoekende club zich bij het wedstrijdsecretariaat (naast de bestuurskamer) . Deze wijst de tegenstander de weg naar de kleedkamer en het speelveld. Als teamleider zorgt u ervoor dat de tegenstander na afloop van de wedstrijd wat te drinken krijgt. Voor A-,B- en C-junioren is dit thee, voor D-, E- en F-pupillen limonade. Deze zijn te verkrijgen in de eerste scheidsrechterskamer links bij de hoofdingang naar de kleedkamers.De scheidsrechter. De meeste thuiswedstrijden worden door een clubscheidsrechter gefloten. Als teamleider heeft u geen taak bij de begeleiding van clubscheidsrechters. Wanneer de scheidsrechter door de KNVB is aangewezen (vooral A1, B1, C1) ontvangt de teamleider de scheidsrechter en biedt hem iets te drinken aan voor en na de wedstrijd.Vervoer bij uitwedstrijden. Bij een uitwedstrijd dient de teamleider het vervoer te regelen. Alle vervoer dient verzorgd (uitgevoerd) te worden door ouders/verzorgers. Hiertoe is het raadzaam een vervoersschema te maken . Wanneer het vervoer onoverkomelijke problemen oplevert kan in overleg met de jeugdcommissie worden gezocht naar een oplossing.Wedstrijdformulier E en F-pupillen. Voor E en F-pupillen worden geen wedstrijdformulieren ingevuld. De uitslag van de wedstrijd wordt door de scheidsrechter doorgegeven aan de wedstrijdcoördinator, die de uitslagen op een verzamelstaat bijhoudt. Bij een thuiswedstrijd heeft u hierbij geen taak. Bij een uitwedstrijd geeft de teamleider de uitslag tijdig door aan de wedstrijdcoördinator van s.v. Epe. De uitslag kan mondeling doorgeven worden of mag ingeleverd worden op een formulier dat van de betreffende vereniging meegekregen is. Als de uitslag op tijd wordt ingeleverd, kan deze vermeld worden op de website en op de Kabelkrant. Ook kan door s.v. Epe worden gecontroleerd of de uitslagen correct door de KNVB zijn verwerkt.Wedstrijdformulier A, B, C en D- elftallen. Vòòr de wedstrijd vult de teamleider de namen en KNVB-nummers van de spelers en eigen grensrechter in op het wedstrijdformulier dat hij/zij vindt bij de wedstrijdcoördinator. De KNVB-nummers worden door de jeugdcommissie aan het begin van het jaar aan de teamleiders verstrekt. Na afloop van de wedstrijd controleert hij/zij het wedstrijdformulier (met name de uitslag) en ondertekent deze vervolgens. Bij een uitwedstrijd neemt de teamleider een kopie/doorslag van het wedstrijdformulier mee, dat bij terugkomst ingeleverd wordt bij de wedstrijdcoördinator van s.v. Epe.

11 KNVB-Spelerspassen

Alle spelende leden, met uitzondering van de E en F pupillen moeten in het bezit zijn van een spelerspas. De spelerspas heeft het formaat van een creditkaart. De pas is voorzien van enkele persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geslacht), KNVB-relatienummer, verenigingsnaam en pasfoto. Ook staat de handtekening van de speler vermeld en een geldigheidsdatum. Voor aanvang van een wedstrijd moet de leider de spelerspassen bij de scheidsrechter inleveren.

Let op: als de spelerspas niet getoond kan worden is spelen NIET mogelijk!

Waarom een spelerspas?

1.het verbeteren van de mogelijkheid tot het vaststellen van de juiste identiteit van spelers. Hiermee kan de controle op speelgerechtigdheid van spelers bij wedstrijden worden verbeterd. Er wordt gewaarborgd dat er daadwerkelijk tegen leeftijdsgenoten wordt gevoetbald.

het verbeteren van de mogelijkheid tot het vaststellen van de juiste identiteit van spelers die zich voor, tijdens of na de wedstrijd schuldig maken aan wangedrag.

De spelerspassen worden per team bewaard in een kast op het wedstrijdsecretariaat (naast de bestuurskamer). Voor de wedstrijd haalt de leider de passen op en zorgt hij ervoor dat deze na afloop van de wedstrijd weer in de kast worden teruggelegd. Dit geldt zowel voor thuis- als uitwedstrijden.

Als er spelers (in onderling overleg) uitgewisseld worden tussen teams dan zijn de spelerspassen op het wedstrijdsecretariaat (naast de bestuurskamer) beschikbaar.

12 Wedstrijdprogramma

Het wedstrijdprogramma wordt (per email) verstrekt door de wedstrijdsecretaris en wordt voor de komende 2-3 weken gepubliceerd op het mededelingenbord (naast de bestuurskamer) in het clubhuis. Ook via de website van s.v. Epe wordt het wedstrijdprogramma bekend gemaakt.

13 Speelduur

De speelduur van de wedstrijden hangt af van de leeftijdscategorie. In de onderstaande tabel zijn de leeftijdscategorieën aangegeven en de speelduur, die voor iedere leeftijdscategorie van toepassing is.

Categorie

Leeftijd

Speelduur

A-junioren

16 – 18 jaar

2x45 minuten

B-junioren

14 – 16 jaar

2x40 minuten

C-junioren

12 – 14 jaar

2x35 minuten

D-pupillen

10 – 12 jaar

2x30 minuten

E-pupillen

8 – 10 jaar

2x25 minuten

F-pupillen

6 – 8 jaar

2x20 minuten

14 De wedstrijdbal en grensrechtervlaggen

De wedstrijdbal en de grensrechtervlaggen liggen bij het wedstrijdsecretariaat (naast de bestuurskamer). Deze worden door de wedstrijdcoördinator meegegeven aan de scheidsrechter, die ervoor zorg draagt ook dat de bal en grensrechtervlaggen weer ingeleverd worden.

15 Wisselen tijdens een wedstrijd

Het is de leider toegestaan tijdens een wedstrijd spelers/speelsters te wisselen. Regelgeving voor de wissel veranderen van tijd tot tijd en is onder andere afhankelijk van leeftijd en speelsterkte. De huidige regelgeving voor jeugdvoetbal is als volgt:

Type jeugdvoetbal

Klassen

Aantal wisselspelers

A-,B- en C-junioren

Landelijk, Hoofd- en 1e klasse

5 (geen doorwisselen)

A-,B- en C-junioren

2e klasse en lager

5 + doorwisselen

Pupillen (D, E, F)

Alle niveaus

Doorwisselen

Toelichting:

Doorwisselen betekent dat spelers welke het speelveld hebben verlaten ook weer ingebracht mogen worden. Bij pupillen voetbal is dit dus onbeperkt.

Indien het de leider onbekend is in welke klasse zijn/haar team speelt dan kan dit ten alle tijde bij het wedstrijdsecretariaat (naast de bestuurskamer) worden opgevraagd.

16 Douchen

Het beleid van de club is dat er na elke training en na elke wedstrijd gedoucht wordt. Er wordt van een speler verwacht dat hij/zij zich zelfstandig kan douchen. Wanneer dit niet het geval is, wordt er verwacht dat één van de ouders of begeleiders ervoor zorgt dat deze speler of speelster gedoucht wordt.

17 Vernielingen

Het komt nogal eens voor dat teams (terecht en onterecht) worden beschuldigd van vernielingen in de kleedkamers na een wedstrijd. De Jeugdcommissie verwacht daarom de teamleiders, met name na afloop van een wedstrijd, in de kleedkamer blijven tot de laatste speler is vertrokken. Zo is er enerzijds toezicht en anderzijds kan, in geval van een klacht, worden aangegeven wat de leider zelf heeft waargenomen en kan worden aangegeven dat de leider voortdurend aanwezig was in de kleedkamer.

18 Materialen

Ieder team wordt voorzien van de minimaal noodzakelijke materialen voor een wedstrijd. In het algemeen is dit: 2 of meer inspeelballen, een ballennet en 2 of meer bidons. Deze materialen worden slechts 1 maal per seizoen uitgereikt. Ieder team is dan ook verantwoordelijk voor deze materialen, bij verlies wordt er niet door de vereniging aangevuld.

19 Sponsorkleding

Het vinden van sponsoren voor de diverse teams heeft geen prioriteit voor de jeugdcommissie en wordt ook niet gezien als één van haar taken, daarvoor is een sponsorcommissie in het leven geroepen. In het algemeen komt sponsoring voort uit de ouders van een speler van een team. Uiteraard heeft de sponsor ook een belang. Het is daarom van belang, dat een eventuele sponsor eerst in contact wordt gebracht met het bestuurslid die is belast met PR en Sponsoring of de sponsorcommissie. Wie dit is kunt u vinden op de website: www.svepe.nl of navragen bij één van de leden van de jeugdcommissie. Dit bestuurslid bespreekt de sponsorvoorwaarden en bekijkt of er mogelijkerwijze conflicterende afspraken zijn met andere sponsoren. Als gevolg van het Kledingplan van sv Epe (zie www.svepe.nl voor meer informatie) is alle kleding eigendom van de vereniging en dient aan het einde van het seizoen in te worden geleverd. Bij vermissing en beschadiging van uitgereikte materialen wordt een vergoeding gevraagd conform de opgestelde tarieven, die kenbaar worden gemaakt bij het uitreiken van de materialen. Deze tarieven staan ook vermeld op de website

Bij aanvang van het seizoen worden de diverse materialen weer uitgezet bij nieuwe jeugdteams. Welke team in aanmerking komt voor welke tenue is mede afhankelijk van gemaakte afspraken met de sponsoren. Verlies van materialen wordt aan het einde van het seizoen in rekening gebracht.

20 Bezoeken evenementen

Indien een teamleider met zijn/haar team een evenement wil bezoeken (bijv. een wedstrijd van het Nederlands elftal, Go Ahead Eagles, enz.), dan zijn de kosten (kaarten, vervoer, etc.) voor de teamleden zelf. Soms is het mogelijk dat er korting kan worden verkregen indien de kaarten voor een bepaald evenement via de club worden besteld (en in eerste instantie door de club worden betaald). Hiervoor dient altijd vooraf contact opgenomen te worden met de voorzitter van de jeugdcommissie of de penningmeester van het bestuur (zie website) zodat de vereniging niet met rekeningen wordt geconfronteerd waar zij geen weet van heeft.

21 Afmeldingen

Afmelding voor een training dient in principe plaats te vinden bij de trainer tenzij anders afgesproken. Afmelding voor een wedstrijd vindt plaats bij de teamleider. Deze maakt vooraf aan de spelers duidelijk wie op welk moment gebeld dient te worden. Indien de teamleider op een zaterdag niet aanwezig kan zijn, gaat de vereniging ervan uit dat betreffende temleider zelf voor een vervanger/-ster zorgt.

22 Schorsing

Een belangrijke regel is, dat een speler, die in een wedstrijd een rechtstreekse rode kaart ontvangt de eerstvolgende wedstrijd automatisch NIET mag spelen. Als de tuchtcommissie de straf oplegt, mag deze niet gespeelde wedstrijd weer in mindering worden gebracht.

23 Onsportief gedrag tijdens een uitwedstrijd

Natuurlijk willen we sportieve wedstrijden spelen. Op sportpark “de Wachtelenberg” in Epe hebben we dat grotendeels zelf in de hand. Wanneer een team op bezoek is bij een tegenstander, dan ben je voor een deel overgeleverd aan de wijze waarop de tegenpartij dit oppakt.

Wanneer u geconfronteerd wordt met onsportief gedrag, dan stelt de Jeugdcommissie het op prijs om daarvan op de hoogte gesteld te worden. Liefst per e-mail aan de jeugdcoördinator met een duidelijke beschrijving van de gebeurtenissen. De Jeugdcommissie maakt daar dan melding van bij de KNVB. Wanneer een club regelmatig van dit soort incidenten wordt beschuldigd kan en zal de KNVB maatregelen nemen.

24 Blessures

Wanneer een speler is geblesseerd en de verwachting is dat herstel langer dan 6 weken gaat duren, dan moet dit door de teamleider worden gemeld aan de jeugdcoördinator. Het jeugdlid zal dan namens de vereniging een attentie ontvangen.

25 Scheidsrechter

De vereniging doet er alles aan om voor elke wedstrijd een scheidsrechter te regelen. In uitzonderlijke gevallen komt het wel eens voor dat een (club-) scheidsrechter niet komt opdagen. In dat geval zal worden gevraagd of de teamleider zelf of één van de aanwezige ouders als scheidsrechter wil optreden. Een wedstrijdbal, fluit en vlaggen kunnen dan bij het wedstrijdsecretariaat (naast de bestuurskamer) worden opgehaald.

26 Spelerstekort

Indien een team voor een wedstrijd een tekort aan spelers heeft kan de teamleider altijd een speler ‘lenen’ van een ander, lager team uit dezelfde leeftijdscategorie. Dit dient altijd in overleg met de leider/-ster van het andere team plaats te vinden!

De volgende overwegingen spelen een rol bij de keuze van het team, waarvan de speler wordt geleend:

het niveau.de aanvangstijd; wanneer de speler ook in het eigen team moet spelen is het van belang om te bekijken of er thuis/uit gespeeld wordt en hoe laat.let erop welk team in dezelfde leeftijdscategorie vrij is of vriendschappelijk speelt.

27 Afgelastingen

Afgelastingen kunnen worden aangekondigd door de KNVB of door de consul van de vereniging. Indien de KNVB alle wedstrijden voor een district afgelast dan wordt dit o.a. kenbaar gemaakt op teletekst pagina 603, vanaf vrijdag 17.00 uur. In dergelijke gevallen wordt u niet separaat door de vereniging ingelicht. S.v.p. dus altijd eerst deze teletekst pagina raadplegen! Nb.: s.v. Epe speelt in district Oost.

Afgelastingen (geheel of gedeeltelijk d.w.z. tot een bepaald tijdstip op de dag of geldend voor een bepaald speelveld) door de consul/vereniging worden verwerkt op de internet site van de vereniging en worden telefonisch aan u doorgegeven door de wedstrijdcoördinator. De vereniging zorgt voor de informatievoorziening richting scheidsrechter en tegenstander.

Mocht u twijfelen aan het doorgaan van de wedstrijd, vertrouw dan op de procedure zoals beschreven en ga niet bellen met de wedstrijdcoördinator van die dag aangezien hij het druk heeft op dagen met ‘kwakkelweer’.

Ingeval van uitwedstrijden bij ‘kwakkelweer’ kan de teamleider aan de wedstrijdcoördinator vragen de tegenstander te bellen om te voorkomen dat zijn/ haar team voor niets vertrekt.

28 Taken voor de teamleider/-ster

28.1 Algemene leiderstaken

Is bij uitwedstrijden minimaal 15 minuten voor vertrek aanwezig Is bij thuiswedstrijden minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezigZorgt bij verhindering voor een vervanger. S.v. Epe streeft naar 2 leiders per team.Is, indien mogelijk, regelmatig bij trainingen aanwezigStelt een eventueel noodzakelijk geachte strafmaatregel, bv een schorsing, voor bij de voorzitter van de jeugdcommissie. De voorzitter van de jeugdcommissie is in deze verantwoordelijk voor overleg met alle relevante partijen alsmede de uiteindelijke beslissing.Brengt ernstige onregelmatigheden ter kennis van de wedstrijdcoördinatorIndien een speler (zowel eigen als tegenstander) een rode kaart heeft gekregen (rechtstreeks, dus niet 2 maal geel) dient dit te worden gemeld bij de wedstrijdcoördinator van s.v. Epe i.v.m. het invullen van strafformulieren. Tevens wordt ervoor gezorgd dat de betreffende speler deze formulieren invult (indien de tegenstander rood krijgt dient de directe tegenstander van deze speler dan wel het slachtoffer een formulier in te vullen)Bezoekt de teamleiderbijeenkomsten (worden indien mogelijk minimaal 4 maal per jaar door de jeugdcoördinator georganiseerd)Evalueert regelmatig met trainer en/of lid van de Voetbal Technische Commissie omtrent de resultaten en ontwikkeling van de spelers middels een ‘Speler Volg Systeem – SVS’.Zal met enige regelmaat overleg hebben met de trainer, initiatief gaat in dit geval uit van de trainer. Natuurlijk is het altijd mogelijk zelf contact te leggen met de trainer indien daar behoefte aan is.Beheert de telefoonketting of ‘SMS-distributielijst met mobiele nummersControleert of alle spelerspassen aanwezig zijn. De spelerspassen (vanaf D-pupillen) worden bewaard in een kast op het wedstrijdsecretariaat (naast de bestuurskamer).Overlegt zelf georganiseerde vriendschappelijke wedstrijden vooraf met de wedstrijdsecretaris.Onderhoud het contact met de ouders/verzorgersIs tussenpersoon tussen de jeugdcommissie en de spelers en de ouders/verzorgersZiet toe op het naleven van het pestprotocol.Ziet toe op het naleven van het alcohol beleid van de vereniging: tot 16 jaar geen alcohol, geen alcoholgebruik in de kleedkamers (voor alle leeftijden).Ziet toe op het naleven van het rookbeleid van de vereniging: roken uitsluitend op de aangewezen plaatsen, niet roken in de kleedkamers, niet roken in de kantine.

28.2 Taken bij wedstrijden

Verzorgt de opstelling, eventueel in overleg met de trainerRegelt de spelerswisselingenZorgt voor een assistent scheidsrechter (grensrechter). Dit mag bij A- en B- junioren ook gedaan worden door een wisselspelerZiet erop toe dat geschorste spelers ook daadwerkelijk niet spelenZiet erop toe dat de spelers zich correct gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders en scheidsrechter en treedt zo nodig corrigerend op of neemt passende maatregelen.Is voor en na de wedstrijd in de kleedkamer aanwezig om toezicht te houden op het correcte gedrag van het team en treedt zo nodig corrigerend op of neemt passende maatregelen.Ziet erop toe dat iedereen in het juiste tenue speelt en juiste voetbalschoenen draagt.Zorgt voor de uitgereikte materialenWijst de spelers op het feit dat douchen verplicht isIs verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de kleedkamer Regelt het bewaren van waardevolle voorwerpen en geld tijdens de wedstrijd (adviseer de spelers zo min mogelijk mee te nemen!!)

28.3 Specifieke taken bij thuiswedstrijden

Controleert of (indien nodig) reservetenues of hesjes aanwezig zijn (in overleg met de wedstrijdcoördinator)Zorgt in de rust of na de wedstrijd voor thee / limonade voor de eigen spelers, tegenstanders en scheidsrechterVult voor aanvang van de wedstrijd, indien van toepassing, het wedstrijdformulier in en levert dit in bij de wedstrijdcoördinator

28.4 Specifieke taken bij uit wedstrijden

Regelt het vervoer (m.b.v. een vervoersschema)Meldt het vertrek van het team bij de wedstrijdcoördinator van s.v. Epe (maakt het o.a. mogelijk om na te gaan of de wedstrijd niet afgelast is)Meldt de aankomst van het team bij de wedstrijdcoördinator van de tegenstanderVult voor aanvang van de wedstrijd, indien van toepassing, het wedstrijdformulier in en levert een kopie hiervan bij terugkomst in bij de wedstrijdcoördinator van s.v. Epe.Ziet erop toe dat het gehele team weer in Epe aankomt (samen uit samen thuis)

29 Reglement voor jeugdspelers/-sters van s.v. Epe

1.Iedere speler behoort op tijd aanwezig te zijn, zowel op de training als voor wedstrijden. Bij thuiswedstrijden is dat een half uur voor aanvang, bij uitwedstrijden 15 minuten voor vertrek tenzij anders is afgesproken met de leider. Het verzamelpunt voor thuiswedstrijden is het s.v. Epe clubhuis, tenzij anders afgesproken. Voor uitwedstrijden is dat voor D, E en F pupillen de verharde parkeerplaats bij het hoofdveld (de parkeerplaats bij Cialfo) en voor A, B en C junioren het s.v. Epe clubhuis. Dus NIET verzamelen op de Wachtelenbergweg!

2.Iedere speler behoort zeer regelmatig te trainen, afzegging voor de training dient bij de trainer plaats te vinden. Voor spelers van selectieteams geldt dat zij verplicht zijn twee maal in de week te trainen.

3.Bij uitwedstrijden zijn de ouders/verzorgers om de beurt verantwoordelijk voor het vervoer.

4.Iedere speler dient er voor te zorgen dat het tenue in goede staat verkeert en dat de voetbalschoenen goed onderhouden zijn. Het tenue bestaat uit: blauw shirt, witte broek, blauwe kousen en dient van het merk Hummel te zijn. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht bij wedstrijden en trainingen. Tijdens de wedstrijden dienen de kousen opgetrokken te zijn en het shirt in de broek.

5.Voor D, E en F pupillen zijn uitsluitend voetbalschoenen met kunststof (plastic) noppen toegestaan. Deze noppen moeten braamvrij zijn (i.v.m. voorkomen van blessures). Let op: ijzeren of afschroefbare noppen zijn niet toegestaan voor D, E en F pupillen!

6.Het is verboden voetbalschoenen te dragen in de kantine.

7.Iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leiders, trainers en publiek.

8.Op de training dient de speler sportkleding te dragen, clubkleding is niet noodzakelijk en niet toegestaan. Tijdens trainingen en wedstrijden mogen geen kledingsstukken gedragen worden welke voor of na de training ook gedragen worden.

9.Tijdens de herfst- en winter (vanaf 1 oktober tot 1 april) is het verplicht om gedurende de training warme kleding te dragen, bijvoorbeeld een trainingspak.

10.Tijdens trainingen en wedstrijden mogen geen kettinkjes, horloges of andere voorwerpen gedragen worden die gevaar opleveren voor de speler en/of tegenstander. Lichaamsversierselen die niet verwijderd kunnen worden (o/a oorbellen of piercings), moeten worden afgeplakt (i.v.m. voorkomen van blessures).

11.Neem voor de training of wedstrijd géén volledige warme maaltijd.

12.Ga na de training, vooral bij donker weer, met meerdere spelers naar huis (vooral de jongere jeugd).

13.Draag geen knie- of enkelbanden tenzij op doktersvoorschrift.

14.In principe is het voor selectiespelers verboden deel te nemen aan zaalvoetbalwedstrijden op de dag voorafgaande aan een wedstrijd, tenzij vooraf toestemming is verkregen van de teamleider.

15.Indien een wedstrijd wordt afgelast kan de trainer beslissen om een extra training in te lassen. Deze training is verplicht!

16.Stal je fiets in het fietsenrek.

Let op: Stal je fiets niet op plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn (d.w.z. alleen op plaatsen waar een fietsenrek is geplaatst).

17.Meld blessures aan trainer en/of teamleider.

18.De speler is zelf verantwoordelijk voor waardevolle spullen. Deze verantwoordelijkheid kan nooit overgedragen worden aan de teamleider en/of vereniging. Het wordt sterk aangeraden om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het voetbalveld.

19.Na iedere wedstrijd of training moet worden gedoucht. Het dragen van badslippers in de kleedkamer en onder de douche wordt aanbevolen.

20.Neem bij twijfel over het doorgaan van een wedstrijd contact op met de leider of kijk op pagina 603 van teletekst (bel dus niet zelf met de vereniging).

21.Het is jeugdspelers verboden te kaarten of te dobbelen om geld.

22.Respecteer de bezittingen van anderen.

23.Pesten, discriminatie en schelden zijn niet geoorloofd.

24.Het drinken van alcohol is verboden voor spelers tot 16 jaar tijdens clubactiviteiten (voor of na training, wedstrijden, enz.) .nuttigen van alcoholische dranken in kleedkamers is voor jeugdspelers (t/m A junioren) absoluut verboden. In de kantine van s.v. Epe:

worden ’s zaterdags voor 13.00 uur géén alcoholhoudende dranken verkocht.worden aan personen onder de 16 jaar géén alcoholhoudende dranken verkocht.

25.Het roken van sigaretten is zeer slecht voor de gezondheid, doe dit niet of beperk dit tot een absoluut minimum. Let op:

In de kantine en in de kleedkamers mag niet worden gerookt. Langs kunstgrasvelden (mogelijk bij uitwedstrijden) mag niet worden gerookt.

Bij overtreding van artikel 21, 22, 23, 24 of 25 gelden de volgende sancties:

1e overtreding: officiële waarschuwing2e overtreding: 1 wedstrijd schorsing3e overtreding: bepaling sanctie door de strafcommissie

30 Tips voor ouders en begeleiders

Ga zoveel mogelijk naar de wedstrijden van uw kind kijken.Geef uw kind niet teveel, goedbedoelde, tactische aanwijzingen. Hij/zij heeft het al moeilijk genoeg met de bal, zichzelf en de tegenstander.Laat het coachen over aan de leider.Blijf positief, ook bij verlies. Winnen en verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal en ook daar moet het kind mee leren omgaan. Volgende keer beter!De scheidsrechter kan maar één bedoeling hebben: de spelers zoveel mogelijk te laten voetballen. Bemoeit u zich dus niet met zijn beslissingen.Als uw kind talent heeft wordt dat heus wel opgemerkt.

Bijlage 1

s.v. Epe

Accommodatie: sportpark “de Wachtelenberg”

Sportweg 5-7

 Epe

Tel. 0578 612483

http: www.svepe.nl

Samenstelling jeugdcommissie:

http://www.svepe.nl/228/jeugdcommissie/

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!